miércoles, 16 de septiembre de 2009

Curs monogràfic França


Inici: 29/09/09

Durada: 51h. (17 sesions)

Periodicitat: Quincenal

Horari: Dimarts de 17:30h a 20:30h

Localització: "Verema i Collita" (Plaça joanic 1, Barcelona)


Staff docent:

- Angel García Petit

- Jordi Xavier Romero


Preu: 560€ (2x280€)

1er Pago: fins 10/08/09

2on Pago: fins 10/11/09

Banc de Sabadell. Cta. nº: 0081 0115 93 0001346342


Contactes:

- David Périz: 661 922 480

- Alex Espuña: 609 814 560

No hay comentarios:

Publicar un comentario